Επισκευή Οργάνων Μέτρησης

Επισκευάζουμε πλακέτες για
Όργανα Μετρήσεων

Παλμογράφων

Θερμοκάμερες & IR Θερμόμετρα

Αναλυτές Ενέργειας

Καταγραφικά / Data Loggers

Πολύμετρα

Θερμόμετρα

Υγρασιόμετρα

Ανεμόμετρα

Αμπεροτσιμπίδες

Battery Load Tester

Electronic Load

Λογικών αναλυτών

Έχετε ένα Όργανο το οποίο δυσλειτουργεί ή είναι κατεστραμμένο?

Απαιτείται άμεση επισκευή σε τιμή χαμηλότερη από την αγορά μίας νέας μονάδας?