Λόγο μετακόμισης το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι αρχές Οκτώβρη.